Tarieven en vergoeding

Tarieven

Intake, (screening) en onderzoek € 50,00
Consult à 25 minuten (alleen na de intake) € 47,50
Consult à 50 minuten € 95,00

Vergoeding Wilmar Hasselaar

Bovenstaande kosten komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding via fysiotherapie en alternatieve zorg. Vaak is de vergoeding via alternatieve zorg hoger.

Alternatieve zorg: Wilmar is lid van beroepsvereniging NMTN. Op de site van de NMTN vindt u meer informatie over welke verzekeraars de behandelingen vergoeden. Wilmar is ook lid van de NOF.

Fysiotherapie: omdat wij geen fysiotherapie contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars, vergoeden de meeste zorgverzekeraars 0-100% van de behandeling. Indien u benieuwd bent hoeveel u vergoed krijgt via fysiotherapie, kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen naar de vergoeding van een niet-gecontracteerde fysiotherapeut.

Vergoeding Ferdinand Vermeulen

Bovenstaande kosten komen in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding via fysiotherapie en alternatieve zorg. Vaak is de vergoeding via alternatieve zorg hoger.

Alternatieve zorg: Ferdinand is lid van beroepsvereniging NMTN. Op de site van de NMTN vindt u meer informatie over welke verzekeraars de behandelingen vergoeden.

Omdat wij geen fysiotherapie contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten, vergoeden de meeste zorgverzekeraars 0-100% van de behandeling. Indien u benieuwd bent hoeveel u vergoed krijgt via fysiotherapie, kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen naar de vergoeding van een niet-gecontracteerde fysiotherapeut.

In overleg met Ferdinand kunt u een keuze maken uit een behandeling van 25 minuten of een behandeling van 50 minuten.

Afspraak annuleren

Afspraken die niet worden nagekomen door de client, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt de praktijk zich het recht om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de client in rekening te brengen.

Betaling

Na afloop van een aantal behandelingen zult u een factuur van ons ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk deze binnen 14 dagen te betalen. De zorgverzekeraar zal de vergoeding rechtstreeks aan u uitbetalen.

Voorwaarden, privacy en klachtenregeling

Voor een optimale dienstverlening heeft Triggerpointtherapie Nederland algemene voorwaarden opgesteld. Al onze cliënten en bezoekers verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden. Wilt u meer lezen over onze omgang met uw privacy, of over onze klachtenregeling? U vindt meer informatie op de pagina's uw privacy en klachtenregeling