Zelf massage van triggerpoints

Het verminderen of verhelpen van pijn door middel van triggerpoint massage is een zeer effectieve methode waarmee u zelf invloed kan uitoefenen op uw klachten. Voor het welslagen van de therapie is het van belang dat u de zelfmassage consequent (minimaal 2 keer per dag gedurende een paar minuten) toepast.

Wanneer u enthousiast bent en graag de effecten van (zelf)behandeling wilt ervaren, kunt u hiernaar informeren bij uw triggerpointtherapeut. Bij sommige praktijken kunt u ook het handboek kopen van Clair Davies over zelfbehandeling en een aantal hulpmiddelen voor het masseren.

Klik hier om terug te gaan naar de behandeling van triggerpoints.